ANA SAYFA / Deklerasyon
RTÜK YASASI HAKKINDA BİLİŞİM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU ORTAK DEKLERASYONU - 26 Nisan 2002

RTÜK YASASI HAKKINDA BİLİŞİM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU ORTAK BILDIRGESI - 2002

İnterneti Basın Yasası kapsamında değerlendiren RTÜK yasası Parlamento gündemine yeniden gelmiştir…

İnterneti geleneksel basın-yayın veya medyalarla aynı kefeye koymak önemli bir kategorik hatadır. İnternet hayatın bir çok boyutuyla kesişir. Basın ve medyanın uzantısı olmak bunlardan yalnızca bir tanesidir; internet işyeridir, dükkandır, bankadır, okuldur, kütüphanedir, kamuya açık ya da mahrem bir iletişim ortamıdır. İnterneti yalnızca matbaa, radyo, televizyon çizgisinde en son medya icadı olarak görmek, bu teknolojinin doğası hakkında önemli bir yanılgıya işaret etmektedir.

İnternet kimsenin planlamadığı bir şekilde gelişmekte, yerleşmiş kurumları zorlamakta ve çözümü zor sorunlar üretmektedir. İnternet fikri haklar, bireysel haklar, vergi, gümrük, kimlik tespiti, işlem kaydı gibi pek çok konuda çözümü kolay olmayan sorunlar ortaya çıkarmıştır. Dünya bu sorunların üzerine dikkatli, temkinli ve katılımcı bir şekilde gidiyor; kimse, acele ile alınmış kararlarla İnternetteki gelişmenin önünü kesmek istemiyor, çünkü bunun ülkelerinin gelişimine vereceği zararın hesabını veremeyeceklerini biliyorlar.

İnternetin geleneksel medyalardan çok farklı yapısal özellikleri nedeniyle bunlarla aynı çerçevede ele alınması çok sakıncalıdır. Geleneksel tanımlar üzerine kurulu düzenlemelerin uygulanması büyük güçlükler doğuracak, hatta mümkün olmayacaktır. Geleneksel medyalarla aynı yöntemlerle kontrol edilmeye çalışıldığında, Türkiye'de bu sektörün gelişmesi engellenecek, bu hizmetler yurt dışına kaçacaktır. Önüne geçilmesi istenen sakıncaların bu şekilde azaltılmasını teknik açıdan olası görmüyoruz.

  İnternetin yasal düzenlemesi uzun ince bir yoldur. İnternet konusundaki yasal düzenlemenin haberleşme ve ifade özgürlüğünü temel alması, toplumda çoksesliliği yaşatması esas olmalıdır. İnterneti tasarlayanlar, yaşamı bu boyda etkileyecek bir interneti düşünemediler, düşünemezlerdi. İnternet teknolojileri bugün kaygan bir zeminde olup oturmamıştır. İnternet uluslararası bir olgudur. Uluslararası işbirliği mekanizmaları henüz yaşama geçirilememiştir. Bu uluslararası kurumsal mekanizmaların oluşamaması nedeniyle yasal düzenlemelerin yapılmasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorluklar yaşanmaktadır; yaşanacaktır.

Bu konudaki düzenlemelerin aceleye getirilmemesi, Üniversiteler, İnternet Kurulu ve sivil toplum örgütlerinin görüşü alınarak yapılması katılımcılığın bir gereği olduğu gibi, teknik açıdan daha doğru, daha anlamlı kararlar alınmasını da sağlayacaktır. Bütün bu düzenlemelerin, dünyadaki gelişmeleri takip eden, konuyu bilen kişilerin katılımı ile, özenle ve incelikle yapılması gerekmektedir. Biz, Bilgi, Bilişim ve İletişim alanının sivil toplum örgütleri olarak ilgi ve uzmanlık alanlarımızdaki karar süreçlerinin parçası olmak istiyoruz. Bunun bir diyalog süreci sonunda ülkemizi daha sağlıklı bir noktaya taşıyacağını umuyoruz. Bu önermenin ve hayata geçirmenin demokrasinin bir gereği ve sonucu olduğunu düşünüyoruz. İnternet konusunda gereken düzenlemeler için beraberce çalışmaya hazırız.  

Sayın Milletvekillerimiz,

Lütfen, İnternet konusunda aceleci ve zarar verici bir düzenlemeden kaçınınız. RTUK tasarısından 14 ve 26 maddeleri cıkartalım. Gerekli görülen düzenlemeler üzerinde kamu, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve İnternet Kurulu olarak beraberce çalışalım. E-Türkiye ve Türkiye Bilişim Şurası çalışmalarında ortaya çıkan ortak akıl çabasını, internetin yasal düzenlemelerini yapacak uzun soluklu bir mekanizmaya dönüştürelim. TBMM gündeminde olan Bilişim Stratejileri ve e-Türkiye konulu Genel Görüşme, E-Türkiye ve Bilişim Şurası çalışmalarına paralel olarak İnterneti Türkiye ve Türkiye'nin insanları için en etkin şekilde ve sakıncalarını en aza indirerek kullanmak için gerekenleri beraberce yapalım. Interneti geliştirmek, ekonomik ve toplumsal yaşamın ve yönetimin etkin bir parçası yapmak için ulusal politikalar geliştirmek, teşvik ve düzenleme mekanizmalarıkurmak, eylem planları yapmakta ve hayata geçirmek hepimizin ortak sorumlulugudur.

İnternet Yaşamdır

ARI - Ari Girisimi
BMD - Bilişim Muhabirleri Derneği
INETD - İnternet Teknolojileri Derneği
DOSIAD - Dogu Anadolu Sanayici ve Isadamlari Dernegi
LKD - Linux Kullanıcılari Derneği
MTB - Müstakil Tüketiciler Birliği
ODTUMD - ODTÜ Mezunları Derneği
TBD - Türkiye Bilişim Derneği
TBV - Türkiye Bilişim Vakfı
TESID - Türkiye Elektronik Sanayiciler Derneği
TISSAD - Internet Servis Sağlayıcılar Derneği
TKD - Türk Kütüphaneciler Derneği
TUBIDER - Bilişim Sektörü Derneği
TUBISAD - Türkiye Bilişim Hizmetleri Derneği
TURKMIA - Tıp Bilişim Derneği
TUTED - Tüm Telekomünikasyon Işadamları Derneği
UNAK - Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
YASAD - Yazılım Sanayicileri Derneği
ANA SAYFA'ya Dönüş