ANA SAYFA / Deklerasyon
Bilgi Toplumu Stratejisi Paneli - 29 Haziran 2006

INETD-TBD-ODTUMD

E-dönüşüm Türkiye Projesinin KDEP (Kısa Dönem Acil Eylem Planı'nın) 1. maddesi Bilgi Toplumu Stratejisi idi. Bu ise 2005 yılında ihale edilmişti. Taslak rapor epeydir hazır durumda idi ama kamuoyuna açılmamıştı. 29 Haziran'da yapılacak panelde taslak rapor Sivil Toplum Kurulusları ağırlıklı bir panelde tartışılacaktır.

Tarih: 29 Haziran 2006, saat 19.00
Yer: ODTUMD Vişnelik Tesisleri, 100. Yıl Ankara
Panelistler:
Turhan Menteş, TBD TK Başkanı
Haluk Geray, Ankara Universitesi
Recep Çakal, DPT Bilgi Toplumu Dairesi
Erdal Tanil, TID
M. Emin Küçük, TKD
Destekleyen STK'lar:
INETD - İnternet Teknolojileri Derneği http://inetd.org.tr
TBD - Türkiye Bilişim Derneği http://tbd.org.tr/
ODTUMD - ODTÜ Mezunları Derneği http://www.odtumd.org.tr/
TID - Tüm Internet Derneği http://www.tid.org.tr/
TKD - Türk Kütüphaneciler Derneği http://www.kutuphaneci.org.tr/
ANA SAYFA'ya Dönüş