Kamuoyuna


3.3.2009TBD (Türkiye Bilişim Derneği), INETD (İnternet Teknolojileri Derneği) ve Ankara Barosunun birlikte düzenlediği "Seçmen Kütükleri: Teknik ve Hukuki Değerlendirme ve Olası Çözüm arayışları" amaçlı Seçmen Kütükleri Paneli 27. Ocak. 2009 Tarihinde Ankara Barosu toplantı salonunda yapılmıştır.


Bu panelin amacı Seçmen Kütükleri, seçmen kütükleri ile ilgili basında yer alan tartışmalar, seçmen kütüklerinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden ADNKS faydalanılarak düzenlenmesi ile ilgili Teknik ve Hukuki değerlendirmeler yapılması ve olası çözüm yollarının belirlenmesidir.Panelin tutanakları

http://bt-stk.org.tr/Kutuk/

adresinde kamuoyuna sunulmuştur.


Panelde yapılan tartışmalarda Teknik olarak;

"Kamuda yürütülen MERNİS, SECSİS gibi projelerin ve diğer önemli kamu bilişim projelerinin başarı ile yürütülen projeler olduğu başarılarının ardında yoğun emek harcayan bilişim personelinin olduğu bilinmektedir. Bazı kamu bilişim projelerinde kısmi başarısızlıklar yönetim eksikliği ve projelerin uygulanmasında yapılan yönetimsel müdahaleler etkili olmaktadır. ADNKS Projesi güzel tasarlanmış ülkemiz için yararlı proje olmakla birlikte aceleye getirilmiştir. Yeteri kadar incelenemesi verilerin ilk toplanmasında meydana gelen hatalar hem ADNKS sistemini hemde bu sistemden faydalanılarak oluşturulan seçmen kütükleri SEÇSİS projesini olumsuz etkilemiştir. Seçmen Kütükleri ADNKS verilerinden faydalanılarak askıya çıkarıldığında MERNİS olarak ölü oldukları halde öldü görülmeyen kayıtların olduğu görülmektedir. TUİK olarak yapılan nüfus sayımında toplanan verilerin doğrulanması ve nüfus sayımı sonrası yapılan güncelleştirmelerde adres verilerinde bozulmalar olduğu görülmüştür. Bu nedenlerle Seçmen Kütükleri hazırlanırken ADNKS projesindeki verileri kullanmak yerine belki ADNKS verilerinden de faydalanmak suretiyle Seçmen Kütüklerinin YSK tarafından yapılacak çalışmalarla elde edilmesi yararlı olacaktır." İfadelerine yer verilmiştir.Panelde yapılan tartışmalarda Hukuksal olarak;

"Seçmen Kütüklerinin ADNKS verilerine dayanılarak elde edilmesi, Seçmen kütüklerinin hazırlanmasında yargı denetiminin ortaya kalkacağından ve Seçmen Kütüklerindeki yürütmeye bağlı kurumlar tarafından hazırlanacağından T.C. Anayasasının 79. Maddesinde yer alan "seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevini" Bağımsız bir yargı organı olan YSK tarafından yürütülmesi ile çelişmektedir." İfadelerine yer verilmiştir.
Bütün bu tartışmaların sonucunda çözüm önerileri olarak;

  1. Önümüzdeki seçimler için acil önlem olarak; Seçmen Kütüklerinde ADNKS verilerine dayanılarak oluşturulan seçmen kayıtlarda sayısı çok olmamakla beraber fazla seçmenler olduğu, bu kayıtların askı sırasında silinip silinmediği bilinmediği bu nedenle bu seçimler için parmak boyasının kullanılması gerekmektedir.

  2. Kalıcı çözüm önerisi olarak ; ADNKS projesinin aceleye getirilmiş doğruluğu kanıtlanmamış verilere dayanılarak hazırlandığı Seçmen Kütükleri açısından bu verilerin doğrudan kullanılmasının hem teknik hem de hukuksal olarak sakıncaları olduğu bu nedenle ADNKS projesinin doğruluğunun kanıtlanmadan bu verilerin doğrudan kullanılmaması gerekmektedir

  3. Seçim sisteminin(SEÇSİS) tüm sistem altyapısı ve uygulama yazılımlar

    Türk firmaları tarafından, Türkiye'deki yazılımcılarca geliştirilmiştir.

    SEÇSİS, bu boyuttaki ve önemdeki bir bilişim sisteminin gerektirdiği bilişim güvenliğine sahiptir. Sistemin güvenliği, bu alandaki evrensel standartlara uygundur. Sistem internete açık değildir. Sisteme dışarıdan herhangi bir saldırıda bulunulamaz. Yetkisiz hiçbir kullanıcı bu sisteme giremez. Sistemdeki her tür işlem ve veri değişikliği sistemin günlüklerinde anı anına izlenmektedir.

    Dileğimiz, YSK'nin bu sistemin ne denli kapsamlı ve güvenilir olduğunu kamuoyuna açıklamasıdır. YSK, yasal düzenlemeler elveriyorsa siyasi partilerin de bu sisteme yetkili kullanıcılar aracılığıyla erişip seçim sonuçlarını izlemesini (yalnızca görmesini) sağlamalıdır. Böylece kamuoyunun sistemin güvenilir olmadığına ilişkin söylentilerle yanıltılmasının önüne geçilmesini umuyoruz.

  4. Nüfus sayımlarının periodik olarak tam sayımı ile kalibre edilmesinde yarar görüldüğü belirtilmiştir.

Sonuç olarak;


Toplantıda alınan bu tavsiye kararların Başta YSK, TUİK ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Katılımcı Kuruluş ve Siyasi Partiler ile kamuoyuna duyurulmasını görev biliriz.Doç. Dr. Mustafa Akgül

Panel Başkanı ve INETD YK Başkanı

akgul@bilkent.edu.tr

312 290 1237

532 383 2975